Edi Lambert compta amb un equip de professionals amb experiència en totes les àrees funcionals de l'empresa, gestió, enginyeria i comerç, oferint col.laboració i recolzament en l'execució de projectes industrials i de producció a nivell internacional.

 

  • Disseny i implementació de processos de producció
  • Millora i optimització de recursos industrials
  • Estudis de viabilitat industrial i comercial
  • Implantació de sistemes de gestió (qualitat i ambient)
  • Anàlisi funcional de necessitats de programari (CRM-ERP)
  • Tramitació i gestió d'ajudes, subvencions
  • Plans d'internacionalització d'empreses
  • Localització de socis industrials i comercials
  • Implantació i representació d'empreses a Espanya
  • Localització de socis industrials i financers