Edi Lambert actua com a coordinador o promotor en operacions de deslocalització i reubicació d'indústries, aportant la seva experiència en la compra-venda d'instal·lacions completes, reconstrucció, instal·lació i engegada al país de destinació, prestant els següents serveis:

 

  • Compra-venda de fàbriques i unitats de producció completes.
  • Demuntatge, reparació i condicionament.
  • Trasllat, instal.lació i posada en marxa.
  • Formació d'equip tècnic i manteniment.